Nowa wersja enova365 z numerem 2404.0.0

W dniu 22.04 została udostępniona wersja enova365 o numerze 2404.0.0 będącą pierwszą wersją, w której system jest udostępniony wyłącznie w oparciu o nową technologię Microsoft .NET6.

Najważniejsze zmiany funkcjonalne wersji 2404, na które zwracamy Państwa uwagę, to funkcjonalności nowych modułów Projekty i budżetowanie oraz Produkcja. Moduły te istotnie uzupełniają i wzmacniają dotychczasową funkcjonalność systemu, ale także znacznie poszerzają ofertę Soneta.

Warto także zwrócić uwagę na nową funkcjonalność modułu BI, czyli oczekiwane od dawna raporty przestawne.

W skrócie, co w modułach pojawiło się nowego, wraz z wersją 2404:

W Module Handel:

 • Ceny i rabaty Dodaliśmy możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne Na dokumencie Umowy umożliwiliśmy zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

W module Nieruchomości:

 • Nieruchomości Dodaliśmy nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodaliśmy pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

W module Praca Hybrydowa:

 • Rezerwacje stanowisk pracy Dodaliśmy możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

W module Business Intelligence:

 • Raporty przestawne Rozbudowaliśmy funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowaliśmy modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne – obszar księgowy Wprowadziliśmy domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie Dodaliśmy definicje budżetów, w których zebraliśmy wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie W definicji projektu dodaliśmy możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie Przy definicji budżetu dodaliśmy możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Budżetowanie Do nagłówka budżetu dodaliśmy symbol definicji.

W module Produkcja:

 • Ogólne Dodaliśmy nową bazę demonstracyjną o nazwie: „Produkcja zaawansowana”, dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.
 • Meldunki Na meldunku produkcyjnym dodaliśmy nową czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.

Szczegółowy opis nowości do wersji 2404.0.0 znajdziecie Państwo w ulotce.

źródło: www.enova.pl


Nowa wersja enova365 z numerem 2401.4.8

W dniu 12.04.2024 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2401.4.8.

W wersji udostępniliśmy funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa dla obszaru Kadry Płace.

W module Kadry Płace:

 • Podstawa zasiłku Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS.
 • Deklaracje ZUS Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

Przypominamy, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.


Nowa wersja enova365 z numerem 2204.1.1

W dniu 27.04.2022 roku opublikowane zostały dwie wersje systemu enova365 : 2204.1.1.
Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

Najważniejsze zmiany to:

W module CRM:
• dodano możliwość dwustopniowej weryfikacji skrzynek pocztowych gmail.

W module Handel:
• udostępniono integrację z systemem ExpertWMS, obsługującym magazyn wysokiego składowania.
• rozbudowany dodatek Kurierzy o kolejne usługi dodatkowe: doręczenie w sobotę, edycja kwoty pobrania i ubezpieczenia, dostawa na godzinę.

W module Księgowość:
• umożliwiono naliczenie oraz wydrukowanie Planu RMK, a także dodano nowy algorytm rozliczania międzyokresowych kosztów (RMK) – Dzienny (wg obrotów).
• dodano wydruk Informacja JPK_VAT, który umożliwia równoczesne wydrukowanie części deklaracyjnej, ewidencyjnej oraz UPO pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K.

W module Produkcja:
• dodano opcję przeliczania proporcjonalnego surowców, która umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości, dla której system wyliczy ilość poszczególnych surowców.
• wprowadziliśmy możliwość definiowania zamienników dla towaru oraz dodano nową czynność: „Zastosuj zamiennik”, która umożliwia wprowadzenie zamiennika na etapie zlecenia.
• do kalkulacji kosztu zlecenia dodano dwie nowe opcje szacowania kosztu surowców: wg średniej ceny zasobów oraz wg średniej ceny zakupu z możliwością wyboru okresu.
• dodano nowy moduł o nazwie „Parametry produktu”, w którym możliwe jest powiązanie produktu z technologią domyślną, w sytuacji, gdy dany produkt występuje w wielu technologiach.

W module Praca hybrydowa:
• dodano funkcjonalność, która na podstawie rejestrowanych czasów pracy ułatwia rozliczanie podwyższonych kosztów przychodu.
• dodano listę Rejestrowane czasy pracy, pokazującą wszystkie wpisy RCP pracowników.

W obszarze Systemowym:
• Udostępniono ukraińską wersję językową systemu w Pulpitach.
• Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wydruków za pomocą funkcji Wyślij email dostępnego z poziomu podglądu raportu.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 bez dodatkowych opłat.


Nowe wersje enova365 z numerami 2110.0.0 oraz 2110.1.2

W dniu 20.10.2021 roku opublikowane zostały dwie wersje systemu enova365 : 2110.0.0 oraz 2110.1.2.
Instalator do wersji, który dla Państwa udostępniamy zawiera w sobie wszystkie funkcjonalności z wersji 2110.0.0 oraz dodatkowe zmiany wprowadzone w 2110.1.2.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotkach.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach:
Produkcja, Praca Zdalna, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Business Intelligence oraz Procesy.

Najważniejsze zmiany to:

W module Produkcja:

 • udostępniono Konsolę Produkcyjną, która jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania. Operator Konsoli produkcyjnej ma m.in. możliwość zarejestrowania czasu rozpoczęcia operacji, podglądu załączników, podglądu przypisanych do operacji surowców i produktów, a także wystawienia dla operacji dokumentów rozchodu surowców RWP i przyjęcia produktów PWP.

W module Praca Zdalna:

 • udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na tworzenie relacji pomiędzy wykonywanymi zadaniami. Sekcja „Zadania powiązane” pozwala na określenie relacji: „Zadanie powiązane”, „Zadanie poprzedzające” oraz „Zadanie następujące”. Dzięki zastosowaniu relacji użytkownik otrzymuje informację o tym w jakiej kolejności mają być wykonywane poszczególne zadania.
 • udostępniono funkcjonalność pozwalającą na komentowanie zadań. Tym samym można wprowadzać swoje uwagi do wykonywanych zadań i prowadzić dyskusje ze wskazanymi użytkownikami.

W module Handel:

 • udostępniono integrację enova365 z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwisy Elavon oraz eService.

W module Business Intelligence:

 • dodane zostały nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m. in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców

Szczegóły zmian opisaliśmy w przygotowanych dla Was materiałach, dostępnych pod poniższymi linkami:


Nowa wersja enova365 14.0

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.0 została opublikowana. W enova365 w wersji 14.0 w poszczególnych modułach wprowadzone zostały nowe funkcjonalności i zmiany. Szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo tutaj>

Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj