Nowa wersja enova365 w technologii NET6

Pierwsza wersja  enova365 została wydana w 2002 roku, opierając się na ówcześnie innowacyjnej platformie .NET Framework, stworzonej przez Microsoft. To kompleksowe środowisko uruchomieniowe oraz zestaw bibliotek dostarczały podstawową funkcjonalność dla aplikacji. Dzięki wykorzystaniu tej technologii możliwe było tworzenie wydajnych i zaawansowanych aplikacji, korzystając z obszernego zbioru funkcji bibliotecznych.

Od momentu powstania platformy, Microsoft regularnie udostępniał kolejne wersje .NET Framework. Równolegle, enova365 stale ewoluowała, otrzymując aktualizacje do nowych wersji środowiska. Dzięki temu system pozostawał zgodny z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

Niestety, .NET Framework ma swoje ograniczenia. Jest ściśle związany z rozwiązaniami Microsoftu, co uniemożliwia tworzenie aplikacji uruchamianych w innych środowiskach niż Windows.

Czym jest .NET6?

.NET 6 (wcześniej .NET Core) to jedna z głównych wersji platformy .NET, która została wydana przez Microsoft. Jest to rozwinięcie i kontynuacja dotychczasowych wersji .NET Framework oraz .NET Core. .NET 6 to platforma programistyczna, która oferuje narzędzia i biblioteki do tworzenia różnego rodzaju aplikacji, takich jak aplikacje internetowe, usługi sieciowe, aplikacje mobilne, gry komputerowe i wiele innych.

Jednym z głównych celów .NET 6 jest integracja funkcji i możliwości poprzednich wersji .NET Framework oraz .NET Core, co pozwala na rozwój i udoskonalenie istniejących aplikacji oraz tworzenie nowych bez konieczności przejścia na zupełnie nową platformę.

.NET 6 wprowadza także szereg nowych funkcji, usprawnień i optymalizacji, które mają na celu zwiększenie wydajności, elastyczności i możliwości platformy. Jest to również wersja długoterminowego wsparcia (LTS), co oznacza, że będzie wspierana przez dłuższy czas i będzie otrzymywać regularne aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa.

Transformacja enova365 do .NET6

Aby umożliwić rozwój systemu enova365 i dostosować go do najnowszych rozwiązań technologicznych, producent oprogramowania enova366 zdecydował o przeprowadzeniu transformacji technologicznej enova365 na platformę .NET.

Pierwszym etapem było dostosowanie kodu źródłowego systemu oraz używanych komponentów (bibliotek firm trzecich) do zgodności z .NET Standard. Równocześnie, w wersji enova365 na platformę .NET, zdecydowano się na wprowadzenie dwóch znaczących modyfikacji:

  • Przebudowę architektury komponentów serwerowych dla aplikacji HTML oraz serwisów sieciowych.
  • Wprowadzenie nowego interfejsu użytkownika dla aplikacji okienkowej (desktop).

Przebudowa architektury serwera

Zmiana architektury serwerów podyktowana była nie tylko wymaganiami platformy .NET. Ważna była również potrzeba lepszego dostosowania się do możliwości udostępniania systemu w chmurach obliczeniowych, a w szczególności w środowiskach kontenerowych.

Niemniej jednak w dalszym ciągu system enova365 będzie mógł pracować na maszynach fizycznych czy wirtualnych przy czym w ramach architektury serwera zostały udostępnione nowe komponenty taki jak orchestrator czy router pozwalające na zarządzanie uruchamianiem poszczególnych składników systemu. Dodatkowo Harmonogram zadań stal się niezależną usługą (scheduler).

Nowy interfejs aplikacji okienkowej

W nowym interfejsie użytkownika enova365 cechuję się  prostotą, funkcjonalnością oraz estetykę. Wykorzystana została prosta, linearna ikonografia, aby ułatwić użytkownikom nawigację. Kolorystyka została starannie dobrana, zapewniając odpowiedni kontrast i ułatwiając korzystanie z systemu. Dodana została  możliwość wyboru trybu jasnego lub ciemnego oraz trzech różnych rozmiarów interfejsu, aby dostosować go do preferencji użytkownika.

Nowe funkcje nawigacyjne, takie jak menu nawigacyjne i nawigacja okruszkowa, zostały wprowadzone w celu ułatwienia poruszania się po systemie. Dodaliśmy także globalną wyszukiwarkę, która umożliwia szybkie wyszukiwanie menu, czynności, wydruków, zakładek i danych w systemie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowym interfejsie użytkownika enova365, zapraszamy do obejrzenia filmu.

Nowy interfejs enova365 – wygląd systemu

Korzyści płynące z transformacji enova365 do .NET 6 są znaczące i przynoszą wiele nowych możliwości:

  1. Dostosowanie do najnowszych narzędzi i rozwiązań technologicznych: Przejście na platformę .NET 6 umożliwia wykorzystanie najnowszych funkcji i narzędzi dostępnych w ekosystemie .NET, co pozwala na ciągły rozwój i dostarczanie innowacyjnych funkcji systemu enova365.
  2. Optymalizacja wydajnościowa aplikacji: Korzystanie z nowej wersji .NET przynosi poprawę wydajności aplikacji, co przekłada się na szybsze działanie i lepszą responsywność systemu dla użytkowników.
  3. Dostosowanie do rozwiązań chmurowych: Przejście na .NET 6 umożliwia lepsze dostosowanie enova365 do środowisk chmurowych, co zapewnia wysoką skalowalność i dostępność systemu, a także ułatwia integrację z różnymi usługami chmurowymi.
  4. Możliwość uruchamiania na systemach Windows oraz Linux: Dzięki transformacji do .NET 6, wersje serwerowe enova365 mogą być uruchamiane zarówno na systemach Windows, jak i Linux, co daje większą elastyczność w wyborze środowiska dla działania systemu.

Te korzyści sprawiają, że transformacja enova365 do .NET 6 otwiera nowe możliwości rozwoju i zapewnia solidną podstawę dla przyszłościowych innowacji.

W przypadku jeśli korzystacie Państwo z dodatków MAR-KOM i planujecie aktualizację systemu do wersji .NET6 –
prosimy o kontakt.