Multifunkcjonalność pod ręką,skalowalność na wyciągnięcie ręki

Wdrożeniesystemu enova365

Wykorzystując długoletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów IT, naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wdrożenia systemów informatycznych.

Nasi wdrożeniowcy służą pomocą nie tylko w kwestiach technologicznych ale również w kwestiach zarządzania procesami biznesowymi. Wypracowana na przełomie lat metodyka wdrożeniowa pozwala nam na realizację projektów wdrożeniowch zgodnie z obecnie przyjętymi standardami, ale również zapewnia, że każde rozpoczęte wdrożenie zakończy się całkowitym sukcesem.

Właściwe zaplanowanie i przeprowadzone wdrożenie pozwala osiągnąć konkretne korzyści w postaci oszczędności czasu oraz kosztów przeprowadzenia projektu wdrożeniowego. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami udzielonymi naszej firmie, które potwierdzają jakość oferowanych przez nas usług.

Naszym Klientom oferujemy pełny zakres usług wdrożeniowych, w skład których wchodzą:

 • Analiza przedwdrożeniowa, mająca na celu określenie wymagań Klienta,
 • Projekt wdrożenia, zawierający wszelkie wytyczne dostarczone przez Klienta oraz rozwiązania zaproponowane przez naszych konsultantów,
 • Instalacja i wstępna konfiguracja systemu,
 • Migracja danych,
 • Szkolenie użytkowników,
 • Dostosowanie i adaptacja systemu do wymagań zawartych w projekcie wdrożenia,
 • Przygotowanie rozwiązań rozszerzających standardową funkcjonalność systemu,
 • Integracja systemu z aplikacjami zewnętrznymi,
 • Szkolenie zaawansowane oraz administracyjne,
 • Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.

Szkolenie enova365

W naszej ofercie szkoleniowej udostępniamy szkolenia z zakresu obsługi systemów do zarządzania enova365 Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających niezbędne doświadczenie. Głównym celem prowadzonych szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi systemów finansowo-księgowych w zakresie m.in. procesów sprzedaży, księgowości, gospodarki magazynowej, kadr i płac oraz modułów wspierających utrzymanie relacji z klientami.

Cel szkoleń

Głównym celem prowadzonych szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi systemów finansowo-księgowych w zakresie m.in. procesów sprzedaży, księgowości, gospodarki magazynowej, kadr i płac oraz modułów wspierających utrzymanie relacji z kontrahentami.

Szkolenia realizowane są na dwóch poziomach:

 • podstawowym, skierowanym dla początkujących użytkowników rozpoczynających pracę z systemem,
 • zaawansowanym, dedykowanych użytkowników pracujących na codzień z system i chcących rozszerzyć swoje umiejętności.

Dla kogo

Szkolenia kierowane są do osób zainteresowanych nabyciem/podwyższeniem kwalifikacji w zakresie obsługi systemu enova . Oprócz szkoleń z zakresu systemów do zarządzania, oferujemy również szkolenia z zakresu zastosowania pakietu Microsoft Office w biznesie. Na szkoleniach tych prezentowane są zaawansowane możliiwości pakietu Office oraz jego praktycznego wykorzystania w codziennej pracy. Wszystkie szkolenia realizowane są w siedzibie naszej firmy, w specjalnie przygotowanej do tego sali szkoleniowej. Przekłada się to na efektywność oraz najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte przygotowywane są dla grupy pracowników danej firmy. Tematyka szkoleń prowadzonych w takiej formie dopasowana jest do wymagań firmy i bazuje na analizie wymagań szkoleniowych. Na podstawie takiej analizy przygotowywany jest konspekt szkoleń, który następnie przedstawiany jest Klientowi do akceptacji.