Podpis elektroniczny

Wygoda dzięki podpisowi elektronicznemu

W komunikacji elektronicznej podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu odręcznego. Umożliwia podpisywanie wszelkich dokumentów wysyłanych elektronicznie. Wykorzystanie podpisu elektronicznego EuroCert daje użytkownikowi przede wszystkim wygodę, bezpieczeństwo oraz oraz pełny komfort użytkowania.

Podpis elektroniczny
do 20 min
w siedzibie Klienta!

Zastosowanie podpisu elektronicznego:

  • Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
  • ZUS (rozliczanie składek przez program Płatnik),
  • Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
  • Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
  • Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
  • Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
  • Podpisywanie faktur elektronicznych (e-faktur),
  • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
  • Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych.

Dlaczego warto stosować podpis elektroniczny?

Dla księgowych – chcesz wysyłać deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną? Podpis elektroniczny będzie Ci niezbędny. Zestawy do składania podpisu elektronicznego są kompatybilne z programem Płatnik i spełniają wszelkie wymogi ustawy o podpisie elektronicznym. To zaufane i wygodne rozwiązanie.

Dla nowoczesnych biznesmenów – podpisu elektronicznego możesz używać do podpisywania wszystkich dokumentów firmowych, nadając im moc prawną. Nie możesz spotkać się osobiście z klientem lub kontrahentem? Nie chcesz tracić czasu w urzędach? Sygnuj podpisem elektronicznym KIR umowy, faktury, deklaracje, wnioski, formularze itp. – i wysyłaj Internetem. Wygodnie i nowocześnie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z uzyskaniem oraz wykorzystaniem podpisu elektronicznego.