Weekend majowy

W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym, informujemy iż w dniu 02.05 firma będzie nieczynna.
Odpoczynku i spokojnego weekendu życzy zespół MAR-KOM 😎


Nowa wersja enova365 z numerem 2404.0.0

W dniu 22.04 została udostępniona wersja enova365 o numerze 2404.0.0 będącą pierwszą wersją, w której system jest udostępniony wyłącznie w oparciu o nową technologię Microsoft .NET6.

Najważniejsze zmiany funkcjonalne wersji 2404, na które zwracamy Państwa uwagę, to funkcjonalności nowych modułów Projekty i budżetowanie oraz Produkcja. Moduły te istotnie uzupełniają i wzmacniają dotychczasową funkcjonalność systemu, ale także znacznie poszerzają ofertę Soneta.

Warto także zwrócić uwagę na nową funkcjonalność modułu BI, czyli oczekiwane od dawna raporty przestawne.

W skrócie, co w modułach pojawiło się nowego, wraz z wersją 2404:

W Module Handel:

 • Ceny i rabaty Dodaliśmy możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne Na dokumencie Umowy umożliwiliśmy zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

W module Nieruchomości:

 • Nieruchomości Dodaliśmy nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodaliśmy pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

W module Praca Hybrydowa:

 • Rezerwacje stanowisk pracy Dodaliśmy możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

W module Business Intelligence:

 • Raporty przestawne Rozbudowaliśmy funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowaliśmy modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne – obszar księgowy Wprowadziliśmy domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie Dodaliśmy definicje budżetów, w których zebraliśmy wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie W definicji projektu dodaliśmy możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie Przy definicji budżetu dodaliśmy możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Budżetowanie Do nagłówka budżetu dodaliśmy symbol definicji.

W module Produkcja:

 • Ogólne Dodaliśmy nową bazę demonstracyjną o nazwie: „Produkcja zaawansowana”, dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.
 • Meldunki Na meldunku produkcyjnym dodaliśmy nową czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.

Szczegółowy opis nowości do wersji 2404.0.0 znajdziecie Państwo w ulotce.

źródło: www.enova.pl


Nowa wersja enova365 z numerem 2401.4.8

W dniu 12.04.2024 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2401.4.8.

W wersji udostępniliśmy funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa dla obszaru Kadry Płace.

W module Kadry Płace:

 • Podstawa zasiłku Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS.
 • Deklaracje ZUS Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

Przypominamy, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.


Komunikat specjalny dla Klientów enova365 związany z wersją 2404 (data publikacji: 22 kwiecień 2024)

Szanowni Klienci,

Firma Soneta rozwija swoje produkty pod względem funkcjonalnym, zgodności z przepisami prawa gospodarczego, a przede wszystkim dba o nowoczesność w warstwie technologicznej. W związku z zakończeniem rozwoju „starego” Frameworka przez firmę Microsoft, system enova365 został przepisany na nową linię Microsoft .NET6, by zapewnić bezpieczną przyszłość działania systemu enova365, którą użytkujecie w swoich firmach.

Anonsujemy Państwu tę zmianę wcześniej, ponieważ wraz z publikacją wersji 2404, której wydanie zaplanowaliśmy na 22.04.2024, system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.

By proces instalacji i przejścia użytkowników na nową wersję o numerze 2404.0.0, ze zmianą technologiczną, odbył się ewolucyjnie i bezpiecznie, wymagany jest kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.
Więcej informacji o transformacji technologicznej enova365 na nową wersję Microsoft .NET znajdziecie Państwo tutaj.

źródło: enova.pl


Zmiana siedziby firmy

Informujemy, iż w dniu 08.05.2023 nastąpiła zmiana siedziby naszej firmy. Nowy adres naszego biura to: ul.Bystrzańska 56, 43-300 Bielsko-Biała (Mikuszowice Śląskie).
Numery telefonów kontaktowych pozostają bez zmian.