W dniu 12.04.2024 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2401.4.8.

W wersji udostępniliśmy funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa dla obszaru Kadry Płace.

W module Kadry Płace:

  • Podstawa zasiłku Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS.
  • Deklaracje ZUS Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

Przypominamy, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.