Krajowy System e-Faktur to standardowa integracja w enova365

Krótszy termin zwrotu VAT
Przyspieszenie obiegu dokumentów
Bezpłatne archiwum elektronicznych faktur
Darmowa platforma EDI

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Czy wiesz, że enova365 łączy swoich klientów z Krajowym Systemem e-Faktur bezpłatnie (w cenie standardowej licencji)? W przeciwieństwie do innych oprogramowań, klienci enova365 mają w standardzie integrację z Krajowym Systemem e-Faktur. Nie pobieramy dodatkowych opłat za wysyłanie i odbieranie faktur z KSeF. Wybierz rozsądnie oprogramowanie i korzystaj z udogodnień, jakie daje KSeF.

Krajowy System e-Faktur KSeF, to więcej niż platforma wymiany faktur między przedsiębiorstwami.

KSeF to także:

miejsce zbierania i archiwizowania dokumentów – faktury elektroniczne w KSeF utrzymywane są przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione; po upływie tego okresu przechowywanie faktur leży w gestii podatnika, który jest zobowiązany robić to do upływu terminu przedawnienia,

narzędzie analizy i kontroli – administracja skarbowa, która ma szeroki dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur może analizować i kontrolować prawidłowość danych z faktur ustrukturyzowanych.

Jak działa Krajowy System e-Faktur?

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to centralna, nadzorowana przez Krajową Administrację Skarbową baza faktur elektronicznych. To teleinformatyczna forma gromadzenia, przechowywania, przesyłania oraz analizy i kontroli tzw. faktur ustrukturyzowanych.

Polskie firmy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) już od 1 stycznia 2022 r. Do końca czerwca 2024 r. przystąpienie do KSeF i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych będzie jednak dobrowolne. 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkiem dla większości firm. Jedynie podatnicy zwolnieni podmiotowo i wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo będą mogli przystąpić do KSeF później – 1 stycznia 2025 roku.

W celu wysłania i pobrania faktury elektronicznej przedsiębiorca musi:

  • założyć konto na platformie KSeF,
  • zadeklarować listę osób uprawnionych do wysyłania i odbierania faktur,
  • wystawić fakturę dla odbiorcy,
  • wygenerować plik XML z tą fakturą, zgodny ze specyfikacją KSeF i wysłać ją na platformę KSeF za pośrednictwem systemu ERP, łączącego się z Web API KSeF; wysłanie faktury wymaga autoryzacji procesu przez zarejestrowaną osobę fizyczną za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Sprzedawca może dostarczyć nabywcy fakturę w dowolnej formie, nie tylko przez Krajowy System e-Faktur.

Krajowy system faktur waliduje fakturę i wysyła informację zwrotną o jej poprawności wraz z nadanym numerem w KSeF.

Odbiorca, który również założył konto w KSeF pobiera fakturę z platformy i importuje do swojego systemu, w którym powstaje faktura zakupu. Odbiorca faktury nie jest zobowiązany do pobierania faktur elektronicznych wyłącznie przez krajowy system faktur.

Jak obsłużyć KSeF z enova365?

System KSeF działa na podobnej zasadzie jak elektroniczna wymiana danych czyli EDI, a enova365 umożliwia ją już od wielu lat.

W enova365 przy każdej fakturze znajduje się zakładka, która umożliwia wykonanie czynności służących do przesłania jej w trybie elektronicznego obiegu dokumentów. enova365 umie też odczytywać pliki XML. Jest więc przystosowana do obsługi faktur ustrukturyzowanych w formacie zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów.

Przy imporcie lub eksporcie faktur możesz przejrzeć ich strukturę i upewnić się, że dane w niej zawarte są prawidłowe.

Warto wiedzieć, że klienci enova365 nie płacą dodatkowo za integrację z KSeF.

ZOBACZ FILM