X

Szkolenia

W naszej ofercie szkoleniowej udostępniamy szkolenia z zakresu obsługi systemów do zarządzania enova365 Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających niezbędne doświadczenie.
Głównym celem prowadzonych szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi systemów finansowo-księgowych w zakresie m.in. procesów sprzedaży, księgowości, gospodarki magazynowej, kadr i płac oraz modułów wspierających utrzymanie relacji z klientami.

Cel szkoleń
Głównym celem prowadzonych szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi systemów finansowo-księgowych w zakresie m.in. procesów sprzedaży, księgowości, gospodarki magazynowej, kadr i płac oraz modułów wspierających utrzymanie relacji z kontrahentami.
Szkolenia realizowane są na dwóch poziomach:
1) podstawowym, skierowanym dla początkujących użytkowników rozpoczynających pracę z systemem,
2) zaawansowanym, dedykowanych użytkowników pracujących na codzień z system i chcących rozszerzyć swoje umiejętności.

Dla kogo
Szkolenia kierowane są do osób zainteresowanych nabyciem/podwyższeniem kwalifikacji w zakresie obsługi systemu enova . Oprócz szkoleń z zakresu systemów do zarządzania, oferujemy również szkolenia z zakresu zastosowania pakietu Microsoft Office w biznesie. Na szkoleniach tych prezentowane są zaawansowane możliiwości pakietu Office oraz jego praktycznego wykorzystania w codziennej pracy.
Wszystkie szkolenia realizowane są w siedzibie naszej firmy, w specjalnie przygotowanej do tego sali szkoleniowej. Przekłada się to na efektywność oraz najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

Szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte przygotowywane są dla grupy pracowników danej firmy. Tematyka szkoleń prowadzonych w takiej formie dopasowana jest do wymagań firmy i bazuje na analizie wymagań szkoleniowych. Na podstawie takiej analizy przygotowywany jest konspekt szkoleń, który następnie przedstawiany jest Klientowi do akceptacji.