X

Podpis elektroniczny

W komunikacji elektronicznej podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu odręcznego. Umożliwia podpisywanie wszelkich dokumentów wysyłanych elektronicznie. Wykorzystanie podpisu elektronicznego CERUTM daje użytkownikowi przede wszystkim wygodę, bezpieczeństwo oraz oraz pełny komfort użytkowania. Zastosowanie podpisu elektronicznego przekłada się głównie na oszczędność czasu oraz budowę wiarygodności podmiotu.

Główne zastosowania podpisu elektronicznego:

  • ZUS (rozliczanie składek przez program Płatnik),
  • ZGIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
  • GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
  • KIO (Krajowa Izba Odwoławcza),
  • KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy),
  • składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
  • podpisywanie faktur elektronicznych (e-faktur),
  • podpisywanie umów, ofert lub zamówień,
  • zawieranie elektronicznych umów cywilno-prawnych, udział w aukcjach elektronicznych, składanie wniosków o dofinansowania unijne (PARP).

Zalety stosowania zestawów podpisu elektronicznego:
…dla księgowych
chcesz wysyłać deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną? Podpis elektroniczny będzie Ci niezbędny. Zestawy do składania podpisu elektronicznego są kompatybilne z programem Płatnik i spełniają wszelkie wymogi ustawy o podpisie elektronicznym. To zaufane i wygodne rozwiązanie.
i nowoczesnych biznesmenów…
podpisu elektronicznego możesz używać do podpisywania wszystkich dokumentów firmowych, nadając im moc prawną. Nie możesz spotkać się osobiście z klientem lub kontrahentem? Nie chcesz tracić czasu w urzędach? Sygnuj podpisem elektronicznym KIR umowy, faktury, deklaracje, wnioski, formularze itp. – i wysyłaj Internetem. Wygodnie i nowocześnie.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z uzyskaniem oraz wykorzystaniem podpisu elektronicznego.